Vad får en god man göra och inte göra

Vad får en god man göra och inte göra?

En god man är en lagstadgad företrädare för en individ som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan orsak inte kan ta hand om sin ekonomi eller personliga angelägenheter. Så vad får en god man göra och inte göra? Låt oss ta reda på det.

Rättigheter och skyldigheter för en god man

En god man har rätt att i första hand skydda den hjälpbehövande personens intressen. Dock måste de alltid sträva efter att få den hjälpbehövande personens samtycke innan de fattar beslut som rör dem.

En god man har inte rätt att göra vad de vill – de har skyldigheter att följa. Dessa skyldigheter är att se till att personens räkningar betalas, att de får nödvändig vård och att deras önskemål och behov respekteras.

Gränser för en god man

En god man kan inte bryta mot lagen eller överträda personens rättigheter. De kan inte heller göra något som skulle kunna skada personen de företräder.

Rättigheter Skyldigheter Gränser
Representera personen Respektera personens önskemål Respektera lagen
Fatta beslut Beta räkningar Respektera personens rättigheter
Skydda personens intresse Se till att personen får vård Inte skada personen

För att sammanfatta, är det viktigt att notera att en god man är där för att hjälpa, men de har också gränser de behöver följa. De är inte en ersättning för personens vilja, utan en hjälp och stöd för att göra livet lättare.

0 Shares:
Du kan också gilla